S tepelných čerpadlom zabudnete na rastúce ceny vykurovania

Tepelné čerpadlo totiž urobí zo vzduchu okolo vás nevyčerpateľný zdroj energie – krásne, však. Vzduchové tepelné čerpadlo dokáže premeniť tepelnú energiu vzduchu priamo na vykurovacie teplo. Stanete sa tak nezávislým od obmedzených fosílnych palív a rastúcich cien vykurovania, a to pomocou suroviny, ktorá Vám je trvale a bezplatne k dispozícií.

Príroda + trocha elektriny = vykúrený dom

¾ odobrané prírodné teplo + ¼ elektrická energia = 4/4 využiteľné teplo. Tepelné čerpadlá pracujú na rovnakom princípe ako chladničky. Na rozdiel od chladničky je ale využívaná „teplá strana“ termodynamického cyklu. Vhodný plyn je striedavo stláčaný a uvoľňovaný tak, že sa dosiahne efekt jeho ohrevu alebo ochladenia, podľa potreby. Tepelné čerpadlo získava energiu s nízkou teplotou z okolitého prostredia a zvýši jej teplotu pre účely vykurovania. Účinnosť tepelných čerpadiel sa obvykle sa obvykle vyjadruje vykurovacím faktorom systému (označeného COP), ktorý väčšinou býva v rozmedzí 3 až 5. Inými slovami, tepelné čerpadlo vyžaduje len 1 kW elektriny na to, aby z obnoviteľného zdroja (vzduchu) získalo a do vykurovaného objektu dodalo 3 kW až 5kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlom sú preto trikrát až päťkrát účinnejšie ako elektrokotle alebo kotle na fosílne palivá a sú schopné vykurovať celý dom aj pri najnižších zimných teplotách.

Jeho srdcom je kompresor

Keď pracovná látka prúdi cez výparník, odoberá teplo zo vzduchu a mení sa na pary. Tu prichádza na rad kompresor. Keď stlačíte plyn, tepelná energia sa v plyne koncentruje spolu s molekulami a výsledkom je, že teplota rastie. Vo vnútri Vášho domu sa uskutočňuje druhá výmeny tepla, keď stlačené pary vstúpia do kondenzátora na povrch, ktorý je chladnejší ako samotné pary. Pary nakoniec skondenzujú a odovzdajú teplo, ktoré zohrieva Váš dom.

… a takto to celé prebieha

1. chladivo odoberá nízkopotenciálnu energiu z okolitého vzduchu vo vonkajšej jednotke. Kompresor stlačí toto energeticky obohatené chladivo, čím chladivo výrazne zvýši svoju teplotu.
2. horúce chladivo (v kvapalnom stave) prúdi do vnútornej jednotky.
3. toto horúce chladivo predá svoju energiu prostredníctvom kondenzátoru do distribučného systému (vykurovací/chladiaci systém).
4. chladivo prúdi späť do vonkajšej jednotky a celý proces sa opakuje.

Reverziou systému dochádza k režimu aktívneho chladenia a proces je opačný, energia je odoberaná z vykurovacej/chladiacej vody a odvádzaná do okolitého vzduchu na výmenníku vonkajšej jednotky.